|
LPT/USDT5X
42.172-0.57%
Giá tham chiếu42.204
USD$42.23
Mức thấp trong 24 giờ40.123
Mức cao trong 24 giờ48.965
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng LPT
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$42.23
Số tiền (LPT)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 LPT
Mua tối đa:0.000000 LPT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDT)Số tiền(LPT)Tổng(LPT)
 • 42.6530.1001.007K
 • 42.6459.8631.007K
 • 42.6160.372997.740
 • 42.554118.313997.367
 • 42.5520.262879.054
 • 42.5100.194878.791
 • 42.501201.452878.596
 • 42.49738.878677.143
 • 42.4508.500638.265
 • 42.42282.844629.765
 • 42.4211.700546.920
 • 42.40840.911545.220
 • 42.3720.238504.308
 • 42.37040.755504.070
 • 42.35824.636463.314
 • 42.357100.000438.678
 • 42.33491.154338.678
 • 42.3324.735247.523
 • 42.32622.286242.788
 • 42.32440.832220.501
 • 42.3233.899179.669
 • 42.31758.801175.769
 • 42.29035.504116.967
 • 42.2774.72081.462
 • 42.26820.42276.741
 • 42.25911.86156.318
 • 42.24723.68044.456
 • 42.2462.85420.775
 • 42.18417.49917.921
 • 42.1830.4210.421
42.172$42.23
 • 42.1215.2905.290
 • 42.0801.8817.172
 • 42.07911.86119.034
 • 42.06528.09247.126
 • 42.0614.75051.876
 • 42.05914.70866.585
 • 42.05561.717128.303
 • 42.04217.497145.800
 • 42.03458.801204.602
 • 42.026163.888368.490
 • 42.01622.289390.779
 • 42.00997.350488.130
 • 42.008100.000588.130
 • 42.0064.756592.887
 • 41.98826.828619.716
 • 41.9813.900623.616
 • 41.97430.383653.999
 • 41.9639.476663.475
 • 41.95036.682700.158
 • 41.9471.700701.858
 • 41.93330.227732.085
 • 41.91436.203768.289
 • 41.89582.882851.172
 • 41.8640.700851.872
 • 41.8441.415K2.267K
 • 41.813118.3162.385K
 • 41.739198.3422.584K
 • 41.7160.2392.584K
 • 41.715177.4802.762K
 • 41.6420.2802.762K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 42.189
  Market-buy
  42.183
  Amount
  Market-sell
  42.121
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.