|
LUNA/USDT5X
68.993+4.05%
Giá tham chiếu69.123
USD$69.04
Mức thấp trong 24 giờ62.432
Mức cao trong 24 giờ69.700
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng LUNA
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$68.91
Số tiền (LUNA)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 LUNA
Mua tối đa:0.000000 LUNA
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDT)Số tiền(LUNA)Tổng(LUNA)
 • 69.23329.2301.613K
 • 69.2321,000.0001.584K
 • 69.2311.825584.356
 • 69.2272.898582.530
 • 69.2254.347579.632
 • 69.2198.479575.284
 • 69.2140.200566.804
 • 69.21219.559566.604
 • 69.2110.100547.045
 • 69.2081.750546.945
 • 69.2001.666545.195
 • 69.19928.592543.528
 • 69.19514.998514.936
 • 69.1940.100499.937
 • 69.1932.214499.837
 • 69.19293.916497.623
 • 69.187176.561403.706
 • 69.18554.000227.145
 • 69.1800.200173.145
 • 69.1760.130172.945
 • 69.1720.200172.814
 • 69.1644.341172.614
 • 69.16321.980168.273
 • 69.1620.476146.292
 • 69.157100.000145.816
 • 69.15024.00045.816
 • 69.1495.91621.816
 • 69.1455.60015.900
 • 69.1260.30010.300
 • 69.11810.00010.000
68.993$69.04
 • 69.09915.20015.200
 • 69.0959.25224.452
 • 69.09415.20039.652
 • 69.08049.95989.612
 • 69.07621.878111.490
 • 69.0678.600120.090
 • 69.06365.934186.024
 • 69.05710.000196.024
 • 69.04424.000220.024
 • 69.0400.300220.324
 • 69.038181.256401.581
 • 69.03713.300414.881
 • 69.03154.000468.881
 • 69.0293.261472.142
 • 69.02622.024494.167
 • 69.0235.000499.167
 • 69.02172.000571.167
 • 69.0174.380575.547
 • 69.01637.971613.518
 • 69.0091.930615.449
 • 69.0082.913618.362
 • 69.0072.214620.576
 • 69.00239.099659.676
 • 68.9994.341664.017
 • 68.96021.705685.722
 • 68.95930.300716.023
 • 68.9580.700716.723
 • 68.9570.200716.923
 • 68.95013.800730.723
 • 68.9490.100730.823
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 69.126
  Market-buy
  69.118
  Amount
  Market-sell
  69.099
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.