|
RVN/USDT5X
0.08812-4.56%
Chỉ số0.08821
Giá tham chiếu0.08824
USD$0.09
Mức thấp trong 24 giờ0.08433
Mức cao trong 24 giờ0.09489
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng RVN
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.09
Số tiền (RVN)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 RVN
Mua tối đa:0.000000 RVN
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(RVN)Tổng(RVN)
 • 0.0908320.293732.448K
 • 0.09065111.209732.427K
 • 0.09028112.041732.316K
 • 0.0902110.227732.204K
 • 0.090185.702K732.194K
 • 0.09009123.943726.492K
 • 0.0899988.053726.368K
 • 0.0899511.925K726.280K
 • 0.089803.635K714.354K
 • 0.089654.644K710.719K
 • 0.08955112.574706.075K
 • 0.08954103.070K705.962K
 • 0.0893456.568K602.892K
 • 0.089183.784K546.323K
 • 0.0891620.293542.539K
 • 0.0890556.583K542.519K
 • 0.088990.001485.935K
 • 0.08890252.765K485.935K
 • 0.088839.999233.170K
 • 0.0888056.591K233.160K
 • 0.0887950.000K176.569K
 • 0.0885021.178K126.569K
 • 0.0884921.176K105.390K
 • 0.0884753.480K84.213K
 • 0.0884310.518K30.732K
 • 0.088405.667K20.214K
 • 0.0883411.354K14.546K
 • 0.088241.270K3.192K
 • 0.088231.854K1.922K
 • 0.0882267.53067.530
0.08812$0.09
 • 0.088201.270K1.270K
 • 0.088119.829K11.099K
 • 0.0880915.115K26.214K
 • 0.0880719.298K45.512K
 • 0.0880530.850K76.363K
 • 0.087992.288K78.651K
 • 0.087989.850K88.501K
 • 0.0879530.546K119.048K
 • 0.0878250.000K169.048K
 • 0.08781185.117K354.166K
 • 0.08774113.972354.280K
 • 0.08756676.178354.956K
 • 0.08755190.000355.146K
 • 0.08754158.042K513.188K
 • 0.0874920.305513.208K
 • 0.08747190.000513.398K
 • 0.087421.560K514.958K
 • 0.0873056.465K571.424K
 • 0.0872623.924571.448K
 • 0.087254.267K575.715K
 • 0.08721114.665575.830K
 • 0.08718190.000576.020K
 • 0.0871756.564K632.584K
 • 0.08711190.000632.774K
 • 0.08709190.000632.964K
 • 0.08705190.000633.154K
 • 0.086881.560K634.714K
 • 0.08685112.109634.826K
 • 0.08667115.379634.941K
 • 0.0866620.305634.962K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.08822
  Market-buy
  0.08822
  Amount
  Market-sell
  0.0882
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.