|
XLM/BTC5X
0.00000615+2.33%
Chỉ số0.00000614
Giá tham chiếu0.00000614
USD$0.34
Mức thấp trong 24 giờ0.00000586
Mức cao trong 24 giờ0.00000640
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng XLM
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.34
Số tiền (XLM)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000 XLM
Mua tối đa:0.000 XLM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(BTC)Số tiền(XLM)Tổng(XLM)
 • 0.000006682.273K282.209K
 • 0.00000666611.000279.936K
 • 0.00000664103.184279.325K
 • 0.00000660175.655279.221K
 • 0.00000654100.000279.046K
 • 0.00000652103.184278.946K
 • 0.000006442.267K278.842K
 • 0.000006432.206K276.575K
 • 0.000006421.180K274.368K
 • 0.00000641103.184273.188K
 • 0.000006403.635K273.085K
 • 0.00000639302.736269.450K
 • 0.0000063813.164K269.147K
 • 0.0000063712.440K255.983K
 • 0.00000633218.312243.542K
 • 0.00000632310.000243.323K
 • 0.000006309.242K243.013K
 • 0.0000062741.213233.771K
 • 0.00000626601.124233.730K
 • 0.000006251.180K233.129K
 • 0.0000062432.873K231.949K
 • 0.000006231.550K199.076K
 • 0.00000622263.867197.526K
 • 0.00000621190.000197.262K
 • 0.00000620190.000197.072K
 • 0.0000061991.487K196.882K
 • 0.0000061841.370K105.394K
 • 0.0000061725.849K64.024K
 • 0.0000061624.332K38.174K
 • 0.0000061513.842K13.842K
0.00000615$0.34
 • 0.00000614625.000625.000
 • 0.0000061317.172K17.797K
 • 0.0000061228.135K45.932K
 • 0.000006117.949K53.882K
 • 0.00000610104.075K157.958K
 • 0.0000060939.811K197.769K
 • 0.000006084.183K201.952K
 • 0.000006071.500K203.452K
 • 0.000006064.197K207.650K
 • 0.000006054.799K212.450K
 • 0.000006041.795K214.245K
 • 0.0000060312.160K226.406K
 • 0.00000602240.050226.646K
 • 0.000006012.755K229.401K
 • 0.0000060011.111K240.512K
 • 0.00000599316.294240.829K
 • 0.000005981.114K241.943K
 • 0.00000596258.522242.202K
 • 0.000005954.866K247.068K
 • 0.000005944.096K251.165K
 • 0.0000059315.207K266.372K
 • 0.0000059210.050266.383K
 • 0.00000591848.305267.231K
 • 0.0000059037.449267.268K
 • 0.0000058917.173K284.441K
 • 0.00000588113.236284.555K
 • 0.0000058610.050284.565K
 • 0.0000058410.050284.575K
 • 0.0000058110.050284.585K
 • 0.00000580945.431285.530K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00000615
  Market-buy
  0.00000615
  Amount
  Market-sell
  0.00000614
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.