|
LRC/USDT
2.42256-1.22%
USD$2.43
Mức thấp trong 24 giờ2.25053
Mức cao trong 24 giờ2.65441
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(LRC)45.20M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$2.43
Số tiền (LRC)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDT
Mua tối đa:0.000000 LRC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(LRC)Tổng(LRC)
 • 2.43239381.27123.194K
 • 2.431632.414K22.812K
 • 2.431481.464K20.397K
 • 2.43082659.07218.933K
 • 2.430721.376K18.274K
 • 2.430521.031K16.898K
 • 2.43044947.82915.867K
 • 2.43013947.75514.919K
 • 2.42980569.19013.971K
 • 2.42976690.94313.402K
 • 2.428802.119K12.711K
 • 2.42872548.86210.592K
 • 2.42829450.90110.043K
 • 2.42813225.0399.592K
 • 2.42809387.7309.367K
 • 2.42798122.8328.980K
 • 2.42792742.8018.857K
 • 2.42735123.8248.114K
 • 2.42699412.6747.990K
 • 2.4268370.0097.577K
 • 2.426761.548K7.507K
 • 2.42674412.6745.959K
 • 2.4265480.0005.546K
 • 2.42627412.4145.466K
 • 2.426102.297K5.054K
 • 2.426092.257K2.757K
 • 2.42608204.798499.253
 • 2.426078.035294.454
 • 2.4260280.000286.418
 • 2.42384206.418206.418
2.42256$2.43
 • 2.42259137.000137.000
 • 2.4212344.000181.000
 • 2.4210080.000261.000
 • 2.420711.517K1.778K
 • 2.42070173.0411.951K
 • 2.420352.328K4.279K
 • 2.420342.299K6.579K
 • 2.420331.583K8.162K
 • 2.4203280.0008.242K
 • 2.41979204.7988.447K
 • 2.41978123.8098.571K
 • 2.4196982.6558.653K
 • 2.41947825.7199.479K
 • 2.41944660.61610.140K
 • 2.41938743.15810.883K
 • 2.41908142.88811.026K
 • 2.41898388.24311.414K
 • 2.41891412.33611.826K
 • 2.41885123.29411.950K
 • 2.41870412.88512.363K
 • 2.41864695.79813.058K
 • 2.41829412.85413.471K
 • 2.41805819.95614.291K
 • 2.41729548.86214.840K
 • 2.417281.477K16.317K
 • 2.41722398.28316.715K
 • 2.417091.464K18.179K
 • 2.4166743.99918.223K
 • 2.41660569.19018.793K
 • 2.41635750.00019.543K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 2.4225
  Market-buy
  2.42384
  Amount
  Market-sell
  2.42259
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.