|
RVN/USDT
0.10695-0.14%
USD$0.11
Mức thấp trong 24 giờ0.10501
Mức cao trong 24 giờ0.11171
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(RVN)60.84M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
System upgrade notice: Trades and transfers suspended for 10 mins during a scheduled Unified Account system upgrade between 9:00 am-9:10 am UTC on 2021-12-02
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.11
Số tiền (RVN)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 RVN
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(RVN)Tổng(RVN)
 • 0.108253.987K711.718K
 • 0.10820108.591707.730K
 • 0.1081246.732K707.621K
 • 0.1080410.015660.889K
 • 0.10803100.004K660.879K
 • 0.108001.228K560.874K
 • 0.1079919.968559.646K
 • 0.1077946.729K559.626K
 • 0.10767645.978512.896K
 • 0.1076593.650512.250K
 • 0.1075246.732K512.157K
 • 0.10742256.382K465.424K
 • 0.1074150.000K209.042K
 • 0.1073319.968159.042K
 • 0.1072718.645K159.022K
 • 0.107241.874K140.377K
 • 0.1072216.985K138.502K
 • 0.1072123.358K121.516K
 • 0.1071713.240K98.158K
 • 0.1071625.633K84.918K
 • 0.107144.675K59.285K
 • 0.107063.800K54.610K
 • 0.107056.200K50.810K
 • 0.1070412.691K44.610K
 • 0.1070312.698K31.919K
 • 0.107021.900K19.221K
 • 0.1069714.221K17.321K
 • 0.106961.320K3.100K
 • 0.10695460.0001.780K
 • 0.106941.320K1.320K
0.10695$0.11
 • 0.106851.780K1.780K
 • 0.106842.018K3.798K
 • 0.106831.320K5.118K
 • 0.1068211.694K16.813K
 • 0.106786.200K23.013K
 • 0.10677280.36023.294K
 • 0.106768.475K31.770K
 • 0.106758.594K40.364K
 • 0.1067327.726K68.091K
 • 0.106701.866K69.957K
 • 0.106691.900K71.857K
 • 0.106685.349K77.206K
 • 0.106651.867K79.074K
 • 0.1066412.698K91.772K
 • 0.1066016.783K108.555K
 • 0.1065816.985K125.541K
 • 0.1065625.633K151.174K
 • 0.10635101.499151.276K
 • 0.1063247.367K198.643K
 • 0.10624227.522K426.166K
 • 0.1061346.702K472.868K
 • 0.1061294.232472.962K
 • 0.10600403.148473.366K
 • 0.1059919.980473.386K
 • 0.105821.750K475.136K
 • 0.1058146.732K521.868K
 • 0.105724.870K526.738K
 • 0.10571102.834K629.572K
 • 0.10561190.000629.762K
 • 0.10554377.098630.139K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.10686
  Market-buy
  0.10694
  Amount
  Market-sell
  0.10685
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.