|
SHIB/USDT
0.00005381+19.05%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.00003832
Mức cao trong 24 giờ0.00005435
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(SHIB)18,260.65B
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (SHIB)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.00000000 USDT
Mua tối đa:0 SHIB
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(USDT)Số tiền(SHIB)Tổng(SHIB)
 • 0.00005404473.862M3.770B
 • 0.00005403907.084K3.296B
 • 0.00005402300.000M3.295B
 • 0.00005401250.821M2.995B
 • 0.00005400684.425M2.744B
 • 0.0000539993.725M2.060B
 • 0.0000539852.683K1.966B
 • 0.000053972.970M1.966B
 • 0.0000539630.084M1.963B
 • 0.0000539567.716M1.933B
 • 0.0000539421.599M1.865B
 • 0.000053935.073M1.844B
 • 0.0000539115.835M1.839B
 • 0.00005390171.995M1.823B
 • 0.00005389381.932M1.651B
 • 0.0000538821.099M1.269B
 • 0.0000538717.152M1.248B
 • 0.00005386150.957M1.231B
 • 0.00005385139.749M1.080B
 • 0.00005384368.612M940.517M
 • 0.000053839.450M571.905M
 • 0.00005382177.740M562.455M
 • 0.0000538117.357M384.714M
 • 0.00005380117.538M367.356M
 • 0.0000537948.129M249.818M
 • 0.0000537831.426M201.689M
 • 0.0000537798.862M170.262M
 • 0.000053767.200M71.400M
 • 0.0000537562.200M64.200M
 • 0.000053742.000M2.000M
0.00005381<$0.01
 • 0.000053736.200M6.200M
 • 0.00005372100.580M106.780M
 • 0.00005371191.032M297.812M
 • 0.0000537062.895M360.708M
 • 0.0000536919.838M380.546M
 • 0.00005368346.187M726.733M
 • 0.0000536763.021M789.754M
 • 0.00005366445.224M1.234B
 • 0.00005365464.729M1.699B
 • 0.00005364142.031M1.841B
 • 0.00005363201.205M2.042B
 • 0.00005362107.254M2.150B
 • 0.0000536119.820M2.170B
 • 0.00005360893.371M3.063B
 • 0.00005359362.227M3.425B
 • 0.00005358117.055M3.542B
 • 0.0000535719.352M3.562B
 • 0.000053562.440M3.564B
 • 0.000053553.338M3.567B
 • 0.0000535443.353M3.611B
 • 0.0000535374.513M3.685B
 • 0.00005352302.241M3.987B
 • 0.0000535118.000M4.005B
 • 0.0000535023.505M4.029B
 • 0.000053495.033M4.034B
 • 0.0000534842.906M4.077B
 • 0.00005347261.036K4.077B
 • 0.00005346353.607K4.077B
 • 0.000053451.492M4.079B
 • 0.0000534456.040M4.135B
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00005374
  Market-buy
  0.00005374
  Amount
  Market-sell
  0.00005373
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.