|
TRX/USDT
0.09846+0.99%
USD$0.10
Mức thấp trong 24 giờ0.09635
Mức cao trong 24 giờ0.10198
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(TRX)2.83B
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.10
Số tiền (TRX)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDT
Mua tối đa:0.000000 TRX
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(TRX)Tổng(TRX)
 • 0.0987850.777K983.751K
 • 0.0987610.282932.974K
 • 0.0987560.368K932.963K
 • 0.098742.120K872.595K
 • 0.09873119.560K870.475K
 • 0.098724.886K750.914K
 • 0.098719.285K746.028K
 • 0.09870111.148K736.742K
 • 0.0986996.088K625.594K
 • 0.0986849.000K529.505K
 • 0.0986711.635K480.505K
 • 0.0986612.350K468.869K
 • 0.0986424.374K456.519K
 • 0.0986337.799K432.144K
 • 0.0986212.173K394.345K
 • 0.09861102.097K382.171K
 • 0.098608.000K280.074K
 • 0.0985938.177K272.074K
 • 0.0985822.252K233.897K
 • 0.0985711.253K211.644K
 • 0.0985646.338K200.391K
 • 0.098556.178K154.052K
 • 0.0985496.821K147.874K
 • 0.0985321.343K51.053K
 • 0.098521.023K29.710K
 • 0.098516.967K28.687K
 • 0.0985011.219K21.719K
 • 0.098494.100K10.500K
 • 0.098486.016K6.400K
 • 0.09846383.743383.743
0.09846$0.10
 • 0.0984517.414K17.414K
 • 0.0984426.011K43.425K
 • 0.098436.376K49.802K
 • 0.0984219.524K69.326K
 • 0.0984127.591K96.917K
 • 0.0984083.189K180.107K
 • 0.0983917.880K197.987K
 • 0.0983816.914K214.902K
 • 0.098373.651K218.554K
 • 0.098361.650K220.204K
 • 0.09834130.166K350.371K
 • 0.09833158.616K508.987K
 • 0.0983275.220K584.208K
 • 0.098317.575K591.783K
 • 0.098302.493K594.277K
 • 0.0982911.887K606.165K
 • 0.098288.187K614.352K
 • 0.0982797.999K712.351K
 • 0.09826110.137K822.489K
 • 0.0982519.454K841.944K
 • 0.098242.306K844.251K
 • 0.098232.872K847.124K
 • 0.0982130.000K877.124K
 • 0.0982047.801K924.925K
 • 0.09819113.793K1.038M
 • 0.098187.433K1.046M
 • 0.0981769.482K1.115M
 • 0.0981639.065K1.154M
 • 0.098157.926K1.162M
 • 0.098147.781K1.170M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.09846
  Market-buy
  0.09846
  Amount
  Market-sell
  0.09845
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.